Job2mobile

imageDescription

VISJON 

”Koble riktig person til riktig stilling”

Vi vet at vår visjon er ambisiøs, og denne ambisjonen er vi helt sikker på at vi deler med både arbeidsgiver og arbeidssøker. ”Riktig person” setter individet i senter.

imageDescription”Riktig person” handler ikke bare om kompetanse alene, men vel så mye om personlige egenskaper og preferanser. 

 

Ordene ”riktig stilling” impliserer ikke bare kandidatens formalkompetanse og erfaringer, men vel så mye at kandidaten sammenfatter med virksomhetens verdisett og bedriftskultur. Prestasjon og trivsel går ofte hånd i hånd.


job2mobile © 2007-2019